NYHET

6 liter AVD-släckaregodkänd med EN3

Nu uppgraderarvi HousegardsAVD-släckare från 4,8 litertill 6 liter. Utöver godkännandet i tredjepartstester är den nya modellen också godkänd enligt EN3. Uppgraderingen ger en mer standardiserad storlek med bättre kapacitet.5 års serviceintervall.

AVD - ett släckmedel som effektivtsläcker bränder i litiumbatterier

Incidenterna med litiumbatterier som fattar eld blir allt vanligare.Fram tills nu har det inte funnits någon effektiv metod att släckadessa bränder. Nu lanseras AVD, ett helt nytt medel som effektivtkväver litiumbränder. – Det här är en revolutionerande produktsom kommer att öka säkerheten vid hantering och användande avlitiumbatterier. Ett nytt släckmedel för bränder i litiumbatterier

Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineralbildas en keramisk plattasom kyler ner branden och lägger sig som ett tätt skal över brandhärden.Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.Litiumbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvisdatorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en myckethög energidensitet, men kan i vissa fall innebära risker.

– För att energin inte ska skena, så kallad ”termisk rusning”, finns ett antal olikasäkerhetssystem. Skulle något av säkerhetssystemen slås ut av kraftiga stötareller slag, eller av hög värme finns risk att batterierna exploderar och brinner medmycket hög temperatur.

Redan har ett antal olyckor skett. Bland annat ett stort antal litiumincidenter i flygplan.Nyligen har dessutom över 500 000 hoverboards återkallats av tillverkarenpå grund av att många fattat eld. Det finns även mobiltelefoner som återkallats pågrund av inre explosioner.

- Med AVD har vi tagit fram en ny lösning som effektivt klarar att släcka bränder ilitiumbatterier.

- Metoden kan användas som traditionell brandsläckare eller genom en stationärsprinkleranläggning.

Housegard Lith-EX släckspray AVD 400 ml

Housegard 6 liter AVD brandsläckare, röd, LITHEX6 13A

Vermiculite Pellets 

Medium Grade 100 lit

Tekniskt datablad

Säkerhetsdatablad

jacob@kiehn.se

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK