Brand utbildningar

Grundläggande brandskyddsutbildning

Max 20 pers

Tid 3h

Giltighet 5år


Grundläggande brandsäkerhet är utbildningen som är grunden för företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet.

Utbildningen bygger på ca 2h i lektionssalen där vi går igenom det teoretiska, samt arbetsplatsens SBA-pärm.

Efter vi är klara med den teoretiska delen går vi utomhus där deltagarna får lära sig att släcka en mindre brand med en koldioxidsläckare (kolsyresläckare)

2011-1 SVEBRA - Allmänna riktlinjer vid grundläggande brandskyddsutbildning

Brandfarliga heta arbeten 

Max 20 pers

Tid 7h

Giltighet 5år


Brandfarliga heta Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. 

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. 

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. 

De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. 

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. 

Innehåll: 

• Ansvar, lagar och regler 

• Organisation 

• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor 

• Riskhantering & konsekvenser 

• Grundläggande brandskydd 

• Brandfarlig vara 

• Grupparbeten 

• Praktisk släckövning 

• Certifiering 

I samarbete med

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

  

jacob@kiehn.se

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK