Livräddande utbildningar

Förstahjälpen L-ABC & Hjärt-lungräddning Vuxen/Barn

Max 12 pers

Tid 3,5h

Giltighet 2år


Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat en nationell standard i första hjälpen.

Spridning av första hjälpen på arbetsplatser, i organisationer och till allmänheten kommer att förstärkas med mål att rädda fler liv.

Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt första hjälpen kan ha en avgörande betydelse för en individ som drabbas av plötslig olycka eller sjukdom. Att även kunna lindra smärta, förhindra ytterligare skadeutbredning och förmedla trygghet har visat sig vara viktigt i det fortsatta vårdförloppet och för rehabilitering.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har under många år utarbetat utbildningsprogram för sjukvården och allmänheten i hjärt-lungräddning. Ett utbildningsprogram i första hjälpen är därför en självklar vidareutveckling av Svenska rådet för hjärt-lungräddnings arbete. Varje dag utförs många första hjälpen insatser i samhället och det finns ett stort behov av att även kunna ge första hjälpen både till barn och vuxna.

Första hjälpen kan rädda liv

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande. Även personer som har diabetes kan bli medvetslösa om blodsockernivån sjunker för mycket, kunskap om sjukdomen och hur man kan ge första hjälpen kan därför i sig vara livräddande. Vid större blödningar, brännskador och misstanke om skador på nacke och rygg kan kunskaper från en första hjälpen utbildning vara viktiga för att förhindra ett fortsatt allvarligt förlopp. Årligen drabbas cirka 26 500 människor av stroke och allt fler får tidig behandling i samband med hjärtinfarkt ( 26 000 insjuknar varje år).

Att snabbt kunna känna igen symtom vid dessa båda sjukdomar, ge första hjälpen och förstå att ringa 112 för ett snabbt omhändertagande kan vara direkt livräddande.

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.

Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och civilförsvarsförbundet.

Under kursen som tar drygt 3,5 timmar ingår mycket praktisk träning.

Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att livräddaren gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.


Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen baseras på de internationella riktlinjerna European and Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2010 vilka revideras vart 5: år. Programmet baseras även på International Federation of Red Cross and Red Crescent Sociétés, International First Aid and resuscitation guidelines 2011 samt American Heart Association och American Red Cross Guidelines for First Aid.

HLR Vuxen i samhället

Max 12 pers

Tid 2h

Giltighet 2år


GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett intyg. 

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året. Inga förkunskaper krävs.


Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:

– identifiera hjärtstopp

– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll

– utföra HLR med god kvalitet

– starta hjärtstartaren och följa instruktioner

– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

– identifiera luftvägsstopp

– utföra ryggslag och buktryck

– förstå vikten av regelbunden träning

HLR Barn i samhället + Barn olyckosfall

Max 12 pers

Tid 3,5h

Giltighet 2år


Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg,

skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Grundutbildning

Grundutbildningen är praktisk och innehåller HLR-barn, hjärtstartare samt förstahjälpen för barn.

Förkunskaper grundutbildning - Inga

Vattenlivräddning

Max 6 pers

Tid 3h


Målgrupp är alla som på något sätt jobbar med vattenaktivitet.

Kursen är en grundutbildning i att ta hand om skadat person i vattnet, där kroppsskador kan förekomma.

Kursen ska göras i minst 3m djup bassäng. 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

– Hämta skadat person på 3m djup

– Bogsera skadat person i vatten

– Säkra nackskada i vatten

– Använda räddningsbräda

– Säker upptag på land med räddningsbräda

– identifiera luftvägsstopp i vatten

– Använda räddningstorpet

– Förstå vikten av regelbunden träning

Förkunskaper grundutbildning - L-ABC & HLR

jacob@kiehn.se

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK