Systematiskt brandskydd

Att köpa tjänsten av annan part är en alt vanligare model, då SBA jobbet ofta kan kännas krångligt.


Våran model bygger på att organisationen på ett enkelt och kostnads effektivt sätt, ska kunna ta ansvar för den dagliga kontrollen, 

öka förståelsen och spara löpande kostnader på konsulter.


Vi tror på att din verksamhet är unik och behöver ett unikt Systematiskt brandskyddsarbete, därför är våra SBA-pärmar anpassade till din verksamhet istället för tvärtom som dom flesta andra jobbar.


Vi bryr oss på rigtigt…


Då vi har den praktiska grunden inom räddningstjänsten, förstå vi vad som räddar liv, samt vårt det ofta brister.

Vi kommer gärna förbi på din verksamhet, då vi tillsammans går igenom vad som du behöver göra för att få orden på ditt systematiska brandskydd.

Vi hjälper med utbildning i brandkunskap på arbetsplatsen, båda teori och praktik.

Våra enkla checklistor som går att använda i mobilen eller på pappar gör att personalen kan känna sig trygg i att göra kontrollen, 

samt att ansvariga på ett enkelt sätt kan ser när något behöver åtgärdas.


Då vårt fokus ligger på att du som kund ska känna dig tryck hela vägen, hjälper vi även till med att hitta rett utrustning för är.


Vi samarbetet med flera företag i branschen, och det är altid du som bestämmer vad du vill ha.


Skriver du avtal med oss blir allt lite enklare.

I vårt avtal: Grundläggande Systematiskt brandskydd, får du en helhetslösning där allt ingår.

jacob@kiehn.se

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK